• صفحه اصلی
  • طرحواره های جنسی و بهزیستی روانشناختی در زنان متاهل: بررسی نقش واسطه ای کارکرد جنسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 201904136655 بازدید : 2109 صفحه: 75 - 84

10.52547/Fsh.1.1.75

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط