• صفحه اصلی
  • پیش¬بینی رضایت¬مندی از ازدواج بر مبنای تجربیات ناگوار کودکی، رفتارهای دلبستگی، الگوهای تبادل و ادراک از ازدواج والدین در زوجین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 4 بازدید : 1699 صفحه: 51 - 61

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط