• صفحه اصلی
  • کفایت روان¬سنجی نسخه فارسی مقیاس طرحواره جنسی زنان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1 بازدید : 2319 صفحه: 7 - 19

10.52547/.1.1.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط