• صفحه اصلی
  • پیش¬بینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس متغیرهای انگیزه¬های استقبالی، انگیزه¬های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 5 بازدید : 1772 صفحه: 63 - 73

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط