• صفحه اصلی
 • صفحات نشریه
 • فراخوان دریافت مقالات علمی
 • فراخوان دریافت مقالات علمی

  این مجله برای شماره جاری (پاییز 99) در حوزه های اصلی و تخصصی خود مقاله دریافت می کند
  امکان داوری زودهنگام مقالات و چاپ در شماره جاری مجله

  محورهای اصلی

  سلامت و تربیت جنسی از دیدگاه اسلام
  مبانی فقهی و حقوقی اسلام در مسائل جنسی
  تربیت جنسی کودک با تأکید بر مسائل فرهنگی و علمی
  اخلاق حرفه ای در مسائل جنسی
  آسیب شناسی اختلالات جنسی
  دارودرمانی اختلالات جنسی
  شیوه های ارزیابی و سنجش در اختلالات جنسی
  درمان های نوین اختلالات و انحرافات جنسی
  زوج درمانی با تأکید بر مشکلات جنسی
  مسائل ویژه جنسیت در آسیب شناسی و درمان اختلالات جنسی
  مسائل ویژه اختلالات ملال جنسیتی (مشاوره، تشخیص، جراحی، و بستری)
  روان درمانی اختلالات جنسی زوجین با تأکید بر مسائل بومی و فرهنگی

  راه های ارتباطی جهت ارسال مقالات و اطلاعات بیشتر:
  (http://fsh.fatemiyehshiraz.ac.ir/)
  09127535480
  fpjour@gmail.com
   
  فراخوان آذر.jpg